VTK DP-Metro

Aktuálně

Poslední aktualizace 27.2.2018

Na záložce "Dokumenty" byly doplněny dokumenty ze Shromáždění delegátů, které se uskutečnilo 21.2.2018.


Dovolujeme si vás informovat, že spolu s placením příspěvku dojde k výměně členských průkazů. Připravte si tedy prosím staré průkazy a počítejte s tím, že v letos je nutné příspěvky zaplatit osobně.

Současně si vás dovolíme požádat o aktualizaci a doplnění kontaktních údajů a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Věříme, že toto organizační opatření přijmete s pochopením.


Úvod