VTK DP-Metro

Přihláška nového člena VTK

V případě Vašeho zájmu o členství si zde (formát Word - možnost vyplnění na PC) nebo zde (formát pdf) můžete stáhnout formulář přihlášky.

Vyplněnou přihlášku můžete předat některému z členů výboru VTK či vedoucímu odborné skupiny nebo zaslat na adresu Vědeckotechnický klub při DP-Metro, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9.

Aktuální výše členských příspěvků je 150,- Kč ročně. Při zápisu nového člena je první členský příspěvek stanoven na 200,- Kč.

Úvod