VTK DP-Metro

Kdo jsme, co jsme, proč jsme ...

Vítáme vás na stránkách Vědeckotechnického klubu při DP-Metro. Jak se dočtete ve Stanovách, jsme dobrovolnou nezávislou organizací sdružující zájemce o odbornou problematiku napříč technickými obory nad rámec pracovních povinností. Ve smyslu Občanského zákoníku máme status zapsaného spolku.

Historicky náš klub vznikl v roce zahájení provozu pražského metra, a to jako pobočka dodnes existující Československé vědeckotechnické společnosti. Cílem klubu bylo a je sdružovat zájemce o techniku, a umožňovat jim rozšiřování znalostí v širokém spektru oborů i mimo znalosti získané při výkonu pracovní činnosti.K tomu slouží vlastní pořádání odborných exkurzí a seminářů, ale také podpora návštěv seminářů, veletrhů a výstav pořádaných jinými subjekty.

Za zkušenostmi z provozu metra musíme na odborné exkurze vyrážet za hranice. V tuzemsku pak navštěvujeme nejen další dopravní podniky, ale také výrobní závody, technické zajímavosti a unikáty, v neposlední řadě pak technické památky, ukazující um našich předků.

I když je v názvu klubu "... při DP-Metro", máme dnes, vzhledem k organizačním změnám, ve svých řadách členy napříč celým DP, ale také z externích firem. Naše řady pak doplňují bývalí zaměstnanci DP, kteří si dnes již užívají zasloužený odpočinek, ale chtějí zůstat v kontaktu s bývalými kolegy.

Úvod