VTK DP-MetroO VTK

Pro představení našeho klubu vám přinášíme článek, který vyšel v čísle 2/2000 podnikového časopisu Dopravního podniku hl.m.Prahy DP-Kontakt. Autorem je dlouholetý člen výboru VTK Ing. Petr Skala.

Ohlédnutí po 25 letech aneb Odborná zájmová činnost v o.z. Metro

Minulý rok náš podnik oslavil 25 let své existence. Za tuto dobu přepravil neuvěřitelných více než 8 miliard cestujících.V roce 1999 bilancoval svoji činnost také Vědeckotechnický klub DP-Metro (VTK), jehož řady čítají v současnosti 361 členů. Ve stejnou dobu, kdy jsme začali sloužil cestující veřejnosti, odstartovala i naše odborná zájmová činnost. Od roku 1974 to bylo na půdě Československé vědecko-technické společnosti - pobočka Metro.

Významným mezníkem v další činnosti byla konference konaná 21.února 1991. Ta rozhodla o osamostatnění a zároveň požádala o registraci u Ministerstva vnitra s názvem "Vědeckotechnický klub při DP- Metro". Po nezbytné schvalovací proceduře působí náš klub v novém od 21. května 1991.

Jak před tímto datem , tak i potom bylo naším cílem rozšiřovat odborné znalosti z vlastního, ale i příbuzných oborů všech členů klubu a ostatních zaměstnanců našeho odštěpného závodu. Slouží k tomu přednášky, účast na odborných seminářích, veletrzích a návštěvy různých podniků, jak z oblasti dopravy, tak i dalších souvisejících odvětví.

Naši členové pak pravidelně provázejí exkurze zájemců o naše provozy a popularizují naši činnost přednáškami pro jiné podniky i laickou veřejnost při pravidelných dnech otevřených dveří v našich depech i opravně. Svoji činnost často provádíme ve spolupráci s podniky podobného zaměření.

Naší dosud bezesporu největší akcí bylo uspořádání mezinárodního sympozia "METRO 94" ve dnech 18.a 19. května 1994 u příležitosti oslav výročí 20 let od zahájení provozu podzemní dráhy v Praze. Tato akce byla pořádána pod záštitou náměstka primátora hl. města Prahy Ing. Pavla Holby, Csc. a za vydatného přispění sponzorů. Akce se konala v kulturním domě na Vinohradech za účasti přibližně 200 domácích a 30 zahraničních odborníků. Diskuzní příspěvky 23 účastníků sympozia jsme s předstihem zpracovali do Sborníku a v počtu 300 výtisků ho vydali vlastním nákladem. Byl samozřejmě k dispozici všem účastníkům, ale i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Pro představu o naší bohaté činnosti v uplynulých letech uvádím některé zajímavé odborné exkurze uskutečněné v České republice: 1991 - depo ČSD Praha Masarykovo nádraží, 1992 - technické zázemí Stavovského divadla po jeho znovuotevření, 1994 - účast na sympoziu „Motorové lokomotivy ČKD“, 1995 - Škoda Plzeň - rekonstrukce vozů typu 8171 našeho metra, 1996 - ABB Trutnov - elektrovýroba, vodní elektrárna Štvanice, ČKD Tatra Zličín, 1997 - vodní elektrárna Slapy, Škoda Auto Mladá Boleslav - výroba Felicií, 1998 - Škoda Ostrov nad Ohří - výroba trolejbusů, Škoda Auto Mladá Boleslav - výroba Octávií, 1999 - ČKD Dopravní systémy Zličín – výroba nových vozů typu M1 pro Prahu, vodní elektrárny na Vydře, technické zázemí Poslanecké sněmovny, Tatranské železnice a lanovky (Slovensko).

Do roku 1989 jsme za poznáním práce a technického vybavení zahraničních dopravních podniků vyjížděli pouze na východ, tj. do tehdejšího Sovětského svazu a ostatních okolních zemí. Po uvolnění možností cestovat i jinam v Evropě jsme začali systematicky poznávat i další země a města. V průběhu uplynulých 25 let jsme jich postupně navštívili celkem 27 a to: Moskva, Petrohrad, Kyjev, Baku, Taškent, Novosibirsk, Irkutsk, Varšava, Budapešť, Bukurešť, Drážďany a Berlín. Po roce 1989 následovala Vídeň, Hamburk, Frankfurt nad Mohanem, Norimberk, Mnichov, Amsterdam, Kodaň, Brusel, Lyon, Paříž, Athény, Oslo, Řím, Londýn, Helsinky, Stockholm a horské dráhy Švýcarska.

Po celých dvacet pět let naší činnosti jsme nacházeli pochopení a podporu u vedení našeho odštěpného závodu.

Všechny získané poznatky výrazně pomohly všem účastníkům při stálém zlepšování provozu pražského metra. Naši členové všechny nové vědomosti uplatňovali a stále uplatňují v denním provozu, údržbě a opravách všech zařízení potřebných k zajištění plné provozuschopnosti pražského metra. Naše akce a cesty doma či v zahraničí také přispěly ke stmelení kolektivu pracovníků metra různých profesí, které je nezbytné pro naši společnou službu všem Pražanům i návštěvníkům našeho hlavního města.

Do nového roku s magickým číslem 2000 - posledního roku tohoto století - vstupuje náš klub s cílem v této činnosti pokračovat ve prospěch všech našich členů i příznivců, a tím i bezpečné a spolehlivé hromadné dopravy v našem hlavním městě Praze.

Úvod